Ayez pitié - mei 2014

‘Erbarm U’ (Ayez pitié) zijn de eerste woorden van het gedicht waarop Hans Leenders zijn compositie Intentions heeft gebaseerd die vanavond op het programma van de Amsterdamse Händelvereniging staat. Het hoeft geen betoog dat dit motto ook van toepassing is op de andere werken die uitgevoerd worden: het begrafenismotet Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach en het Requiem, de dodenmis, van Maurice Duruflé.  

Motet is de benaming voor gewijde gezongen muziek. Dit genre ontstond in de Middeleeuwen, maar ook later zijn er motetten geschreven. De naam bleef, maar de middeleeuwse motetten verschillen nogal in vorm en inhoud van die uit Bachs tijd. Bachs motetten zijn tamelijk lange composities op een religieuze Duitse tekst voor koor en basso continuo met begeleidende instrumenten.

Het koor wordt begeleid door het orgel, hetgeen in de lijn der verwachting ligt, omdat de drie grote composities van vanavond, alle drie door organisten zijngeschreven.

Programmaboekje (Klik om te bladeren):