Jephtha nov 2018

Jephtha - drama in woord en muziek

G. F. Händel

 

Meteen toen hij haar zag scheurde hij zijn kleren en riep uit:
"Ach mijn kind, dat jij me deze slag moet toebrengen, dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort!
Ik heb de HEER een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen."

(Rechters 11, Nieuwe Bijbelvertaling)


Händels dramatische laatste oratorium JEPHTHA wordt zelden door (amateur)koren uitgevoerd, maar des te vaker, en met veel succes, door professionele operagezelschappen. De Nationale Opera maakte er in 2016 nog furore mee.
Een enscenering voor het toneel is echter niet de enige manier om recht te doen aan de tragiek van Jephtha, die zich door een ondoordachte belofte aan God gedwongen voelt zijn dochter Iphis ten offer te brengen. De Amsterdamse Händelvereniging heeft dit bijzondere werk met enkele simpele ingrepen geschikt gemaakt voor een concertuitvoering, met volledig behoud van de dramatische zeggingskracht. Wij hebben enkele bijrollen geschrapt, waardoor we ons volledig konden concentreren op het lot van de beide hoofdpersonen. Daarnaast hebben gesproken teksten, onder meer uit het Bijbelverhaal (Rechters 10 en 11), een kader gegeven aan de gebeurtenissen die de muzikale scènes met elkaar verbinden.

De rollen van Jephtha en Iphis werden vertolkt door twee geweldige jonge zangers, en de begeleiding was in handen van Das Neue Mannheimer Orchester, een uit enthousiaste jonge musici bestaand barokensemble.

 

Programmaboekje (Klik om te bladeren):