Jubilate

Jubilate, HWV 279, is een zelfstandig onderdeel van een tweeledige kerkelijke koorcompositie van Georg Friedrich Händel: Utrecht Te Deum and Jubilate, geschreven om de bezegeling van de Vrede van Utrecht (april 1713) te vieren. Deze maakte een einde aan een periode van oorlogen, godsdienstvervolgingen en politieke machtsstrijd in Europa. Het sluiten van het vredesverdrag werd opgeluisterd met vuurwerk en muziek,  
waaronder het Utrecht Te Deum and Jubilate, uitgevoerd tijdens een feestelijke kerkdienst (een plechtige 'Morning Prayer') in Saint Paul’s Cathedral, juli 1713. Met deze werken en een ‘Ode for the Birthday of Queen Anne’ gaf Händel, die in november 1711 naar Londen was verhuisd, zijn visitekaartje af bij het Britse hof; koningin Anne zou dit belonen met een jaarlijkse toelage van 200 pond. Voor de tekst van het Jubilate baseerde Händel zich op de Engelse vertaling van psalm 100. Het was het eerste grote religieuze werk van Händel in het Engels.

Händels Jubilate zingen we aan het eind. Het wordt voorafgegaan door twee Latijnse gezangen. De gregoriaanse hymne Ubi caritas et amor, ontstaan tussen de vierde en de tiende eeuw, is het refrein van een lied bij de voetwassing op Witte Donderdag. De Nederlandse vertaling van de eerste regel luidt ‘Waar goedheid en liefde heersen, daar is God’. De jongste componist van dit programma, de Noor Ola Gjeilo, maakte een nieuwe zetting van Ubi caritas, die het middeleeuwse karakter van de melodie respecteert, maar gebruik maakt van moderne harmonieën.

 

Programmaboekje (Klik om te bladeren):