Musik, ein himmlisch Gut, mei 2017

Musik, ein himmlisch Gut

Het verhaal wil dat Maarten Luther in 1517, op de ochtend van Allerheiligen 95 stellingen op de deur van de kapel van Wittenberg spijkerde. Dat was de start van de Reformatie, met grote theologische en maatschappelijke gevolgen. Maar ook met grote muzikale gevolgen. Door de grote nadruk op het gebruik van de volkstaal in de kerk was er grote behoefte aan ’nieuwe’ muziek voor Luthers nieuwe kerk. 0m daaraan te voldoen werden, naast de oude kerkgezangen die nog lang in het oorspronkelijke Latijn gezongen werden, nieuwe geschreven: uit het Latijn vertaald naar het Duits, of met nieuwe Duitse teksten op bestaande wereldlijke liedjes. Vanaf 1524 verschenen er bundels met nieuwe koralen. Luther zelf schreef vele koraalverzen, zoals bijvoorbeeld Ein feste Burg ist unser Gott, een parafrase op psalm 46, waarvan ook de melodie wordt toegeschreven aan Luther.

Luther heeft zijn muzikaliteit ingezet om de kerkmuziek dichter bij de gelovigen te brengen. Hij zette psalmen en hymnen, de oorspronkelijke liederen van de kerk, op muziek. in volkse taal bracht hij het geloof dichter bij de mensen. Het Latijn, de taal van de missen, de geleerden en de priesters, was daar niet geschikt voor. Het kan best zijn dat een Miserere over hetzelfde gaat als Bachs Aus der Tiefen, maar het voelt heel anders.
 
In het programma van ons concert volgen we deze Duitstalige traditie. We zingen muziek van componisten die minstens 150 jaar later leefden maar toch in de lutherse traditie staan. Van het triomfantelijke Ein feste Burg (Telemann) via Komst du licht der Heiden (Buxtehude) tot het neobarokke Lobe den Herren van Distler, ze zijn allemaal schatplichtig aan Luther — theoloog, tekstdichter en componist.
Programmaboekje (Klik om te bladeren):