Privacyverklaring

De Amsterdamse Händelvereniging –hierna te noemen de AHV - hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.