Muziek in benarde tijden, april 2016

Oorlog, onrecht, onverdraagzaamheid

Onder de titel "Muziek in benarde tijden" voerde  de Amsterdamse Händelvereniging op 23 april 2016 twee meesterwerken uit.

Haydn's Missa in Angustiis (Mis in/voor benarde tijden) werd gecomponeerd in 1798. Oostenrijk voerde toen al enige jaren zonder succes oorlog tegen het leger van Napoleon, had binnen een jaar vier veldslagen verloren en had al een deel van zijn grondgebied moeten afstaan. Geen wonder dat Haydn zijn mis deze ongebruikelijke naam gaf. De mis is later ook bekend geworden onder de (bij)naam 'Nelsonmis', omdat kort voor de eerste uitvoering ervan de Engelse vloot, onder bevel van admiraal Nelson, de Fransen versloeg.

Het Anthem "Blessed are they that considereth the poor and needy" werd door Händel geschreven voor een liefdadigheidsconcert in 1749 ter financiële ondersteuning van een tehuis voor de vele honderden kinderen van ongehuwde moeders in en om Londen. Dit 'Foundling Hospital' was opgericht om deze kinderen een gezonde leefomgeving en een opleiding te bieden, en ook om hun moeders de kans te geven om om een eerzaam bestaan op te bouwen, in plaats van in de prostitutie terecht te komen.

Ondanks de benarde omstandigheden, die de aanleiding waren voor het ontstaan van deze werken, zijn het allebei opmerkelijk opgewekte stukken. Met andere woorden: zelfs in de meest benarde tijden en omstandigheden kan er altijd hoop op en geloof in een betere toekomst zijn.

 

Programmaboekje (Klik om te bladeren):